Tự động hóa phân loại lớp phủ với tư liệu Landsat đa thời gian

09/07/2021

Ngày xuất bản: 09/07/2021

Tác giả: Nguyễn Đình Dương (chủ biên), Lê Minh Hằng

Tóm tắt:

Cuốn chuyên khảo trình bày các thuật toán phân loại lớp phủ cơ bản với tư liệu Landsat đa thời gian


Nội dung chi tiết:

Cuốn chuyên khảo gồm có 4 phần chính:

Phần 1: Tiền xử lý dữ liệu ảnh Landsat

Phần 2: Các thuật toán phân loại lớp phủ cơ bản với tư liệu Landsat đa thời gian và nhu cầu tự động hóa

Phần 3: Phân loại tự động hóa dựa trên phân tích dạng phổ - SPAB

Phần 4: Một số ứng dụng thực tế

Liên kết website khác