Viện Địa lý tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

15/06/2020 11:59

Thực hiện Công văn số 402/VHL-TCCB ngày 06/3/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ III, ngày 12/6/2020, Viện Địa lý đã long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Tham dự Hội nghị có TS. Đào Đình Châm, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Địa lý; PGS.TS. Phạm Quang Vinh, Phó Viện trưởng Viện Địa lý, TS. Nguyễn Mạnh Hà, Phó Viện trưởng Viện Địa lý, TS. Nguyễn Thanh Hoàn, Phó Viện trưởng Viện Địa lý cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đang làm việc.

TS. Đào Đình Châm, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Địa lý phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Đào Đình Châm đã nêu ra đặc điểm tổ chức, nhân sự và cơ sở vật chất của Viện, kết quả của phong trào thi đua trong công tác nghiên cứu khoa học, công tác xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ, công tác đào tạo, công tác xuất bản, hợp tác quốc tế, những thuận lợi và khó khăn trong công tác Thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020. Trong giai đoạn này, công tác khen thưởng và phát hiện các điển hình tiên tiến và công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến được đặc biệt quan tâm.

Cán bộ, viên chức và người lao động của Viện Địa lý đến dự Hội nghị

Căn cứ theo hướng dẫn tại Công văn số 402/VHL-TCCB ngày 06/3/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong giai đoạn 2015-2020, Viện Địa lý có 04 cá nhân đạt tiêu chuẩn bình chọn cá nhân điển hình tiên tiến bao gồm:

(1) TS. Đào Đình Châm: 5 năm liên tục được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

(2) PGS.TS. Nguyễn Đình Dương: 5 năm liên tục được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

(3) PGS.TS. Phan Thị Thanh Hằng: 5 năm liên tục được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

(4) TS. Nguyễn Thanh Hoàn: 5 năm liên tục được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

PGS.TS. Nguyễn Đình Dương đóng góp tham luận cho Hội nghị

Hội nghị cũng đã nêu ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025 là:

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

- Xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng trong đơn vị; Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới quy trình, thủ tục, hồ sơ xét, đề nghị khen thưởng.

- Trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương, khen thưởng.

- Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong xã hội, tạo động lực phát triển và lan toả sâu rộng trong Viện và từng phòng, trạm trực thuộc.

- Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả đối với người phụ trách trực tiếp công tác thi đua – khen thưởng và đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng trong đơn vị.

Các cán bộ phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã giới thiệu cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước của Viện HLKH&CNVN lần thứ III, gồm:

- Tập thể Viện Địa lý: đại diện TS. Đào Đình Châm - Viện trưởng

- Cá nhân:

(1) PGS.TS. Phan Thị Thanh Hằng

(2) TS. Nguyễn Thanh Hoàn

 

Liên kết website khác