Viện Địa lý thông báo tuyển dụng Viên chức Địa lý năm 2020

26/09/2020 11:59

     Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định vè tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 1806/VHL-TCCB ngày 22/9/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020, Viện Địa lý thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng:

a) Vị trí: Kế toán viên, mã số 06.031       

b) Chỉ tiêu: 01 người

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

b) Có phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018);

c) Có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất đạo đức tốt; có ý thức làm việc nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề, ham học hỏi, sáng tạo; có nguyện vọng gắn bó và làm việc lâu dài tại Viện Địa lý.

d) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

d) Trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

- Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

- Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương;

- Ưu tiên: Những người đã có kinh nghiệm thực hiện công việc kế toán trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển:

- Thời gian: Dự kiến vào tháng 11 năm 2020.

- Địa điểm: Tại trụ sở Viện Địa lý, Nhà A27, số 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Hà Nội.

5. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trước 16 giờ ngày 28/10/2020.

- Địa điểm: Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Địa lý, Nhà A27, số 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Hà Nội (Phòng 102 - Tầng 1. Điện thoại: 024.37563539).

Trân trọng thông báo./.

KT. Viện trưởng

Phó Viện trưởng

(đã ký)

Nguyễn Thanh Hoàn

Liên kết website khác