Thông báo xây dựng thuyết minh nhiệm vụ/đề tài/dự án

18/07/2022 11:59

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) thông báo tới các đơn vị, chủ nhiệm đề tài/dự án/nhiệm vụ và đề nghị đơn vị chuẩn bị Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài/dự án/nhiệm vụ theo mẫu đã được quy định.

-    Bộ, ngành và địa phương cấp Viện Hàn lâm KHCNVN ban hành kèm theo Quyết định số 1799/QĐ-VHL ngày 23/10/2019 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN;
-    Dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm KHCNVN ban hành kèm theo Quyết định số 2366/QĐ-VHL ngày 21/12/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN;
-    Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Quyết định số 2408/QĐ-VHL ngày 26/12/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN;
-    Dự án Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN Quyết định số 1970/QĐ-VHL ngày 08/11/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN,

(Các Quyết định trên đã được đăng tải trên Website của Viện Hàn lâm KHCNVN).

Số lượng: 01 bộ Hồ sơ gốc (chữ ký tươi và đóng dấu) và 09 bản sao
Thời gian: Trước 17h ngày 08 tháng 08 năm 2022
Đơn vị tiếp nhận: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Địa điểm: Phòng 705, Tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam – số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Các Hồ sơ nộp không đúng thời hạn nêu trên, sẽ không được giải quyết theo quy định của Viện Hàn lâm KHCNVN.

Toàn văn Thông báo xem tại đây.

Liên kết website khác