Thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2022

27/01/2022 11:59

Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 35/TB-HVKHCN ngày 26 tháng 1 năm 2022 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2022.

Chi tiết Thông báo tuyển sinh: tải về tại đây

Liên kết website khác