Thông báo về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

06/02/2024 11:59

Thực hiện Công văn số 158/VHL-VP ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc nghỉ Tết Nguyên đán, tổ chức phân công và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Viện Địa lý xin thông báo tới toàn thể viên chức và người lao động lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 từ ngày 08/02/2024 đến hết ngày 14/02/2024 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Để đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui vẻ, lành mạnh, tiết kiệm và đảm bảo an toàn cơ quan trong những ngày nghỉ, Viện Địa lý đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Phòng, Trạm trực thuộc và Đoàn Thanh niên thực hiện một số nhiệm vụ, công việc như sau:

1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-VHL ngày 04/01/2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

2. Tổ chức tổng vệ sinh trong và ngoài phòng làm việc, sắp xếp gọn gàng máy móc, thiết bị, tài liệu và phương tiện làm việc; Không để đồ đạc, thiết bị, tài sản ngoài hành lang; Kiểm tra ngắt hệ thống điện, nước đề phòng cháy nổ, lãng phí và niêm phong phòng làm việc (lấy giấy niêm phong tại Bộ phận Văn thư) trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

3. BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bố trí, sắp xếp lịch thu dọn đồ đạc xung quanh tòa nhà A27.

4. Đề nghị các Phòng, Trạm trực thuộc lập và gửi danh sách cán bộ trực Cơ quan (có danh sách Phòng và lịch trực kèm theo) về Phòng Quản lý tổng hợp (qua Bộ phận Văn thư) trước 11h ngày 01/02/2024.

Liên kết website khác