Ngày nước và Khí tượng thế giới 2022

20/03/2022 11:59

Ngày Nước thế giới (World Water Day) được tổ chức vào 22 tháng 3 hàng năm. Năm 2022, ngày Nước thế giới được Liên hợp quốc (UN) phát động với chủ đề “Groundwater: Making the Invisible Visible” (tạm dịch là: “Nước ngầm: biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình”) để nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước ngầm trong hệ thống nước và vệ sinh, nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres vừa phát đi thông điệp Ngày Nước thế giới năm nay, trong đó kêu gọi “tăng cường hợp tác để có thể cân bằng bền vững giữa nhu cầu của con người và thiên nhiên, đồng thời khai thác và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước ngầm cho các thế hệ hiện tại và tương lai”.

Ngày Khí tượng thế giới (World Meteorological Day) được tổ chức vào 23 tháng 3 hàng năm. Năm 2022, ngày Khí tượng thế giới được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “Early Warning and Early Action” (tạm dịch là “Cảnh báo sớm để hành động sớm”). Ngày Khí tượng thế giới 2022 nhấn mạnh vai trò của công tác thông tin, dự báo tác động, đồng thời cần phải phối hợp, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các cơ quan Khí tượng Thủy văn quốc gia, cơ quan quản lý thiên tai và chính quyền các địa phương. Đây là điều kiện tiên quyết để phòng ngừa, sẵn sàng và ứng phó với thời tiết, khí hậu tốt hơn, góp phần bảo vệ cuộc sống và sinh kế bền vững cho người dân.

Nguồn: Tổng hợp

Liên kết website khác