Ngày Môi trường thế giới 5.6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2022

05/06/2022 11:59

Ngày Môi trưng thế gii (05/6) hàng năm do chương trình Môi trưng Liên hp quc (UNEP) phát đng là mt s kin đưc t chc tng niên.

Ngày Môi trưng thế gii năm 2022 có ch đ “Ch mt Trái đt: (Only One Earth) nhm truyn ti ý nghĩa thông đip cùng xây dng li sng bn vng, hài hòa vi thiên nhiên; s dng hp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dng sinh hc ng phó vi biến đi khí hu thông qua các chính sách, hot đng hưng ti li sng xanh, sch.

Tại Việt Nam, Chính phủ cùng các bộ, ngành luôn kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh xanh bằng những hành động rất nhỏ nhưng vô cùng có ý nghĩa đối với môi trường như: Phân loại rác tại nguồn; sử dụng các vật liệu có từ thiên nhiên; hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và bỏ vỏ nơi quy định hoặc giao cho các công ty tái chế phế liệu; sử dụng năng lượng sạch từ những nguồn năng lượng có thể tái tạo; hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi nilon, rác thải kim loại, kim loại độc hại; không lãng phí đồ ăn, thức uống; trồng nhiều cây xanh, bảo vệ nguồn nước; ưu tiên sử dụng các sản phẩm tái chế...

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam khi Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 chính thức có hiệu lực. Đây cũng là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường theo hướng dẫn tại Công văn số 2472/BTNMT-TTTT ngày 11/5/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có công văn đề nghị Thủ trưởng các đơn vị Chủ trì, tổ chức các hoạt động thiết thực vì môi trường. Các đơn vị trực thuộc căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp, đảm bảo các quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19.
 

Liên kết website khác