Hội thảo: “Nghiên cứu KH&CN phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển”, mã số KC.09/21-30 và những vấn đề trọng tâm

07/11/2023 11:59

Ngày 03/11/2023, Ban chủ nhiệm Chương trình KC.09/21-30 phối hợp với Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước và Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên - Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển”, mã số KC.09/21-30 và những vấn đề trọng tâm” tại Viện Hải dương học, Nha Trang.

Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo có sự tham gia của hơn 120 đại biểu đến từ Bộ ngành địa phương ven biển, các Viện nghiên cứu, Trường đại học và một số Doanh nghiệp tham gia thực hiện chương trình.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Trần Tuấn Anh, Chủ nhiệm Chương trình giới thiệu nội dung “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển”, nhấn mạnh mục tiêu, các nội dung, sản phẩm dự kiến và đặc biệt là yêu cầu đối với sản phẩm khoa học.

PGS.TS. Trần Tuấn Anh, Chủ nhiệm chương trình KC.09/21-30 phát biểu khai mạc

Hội thảo đã nghe nhiều tham luận của các nhà khoa học về kết quả thực hiện Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển” giai đoạn 2015 – 2025, những thành tựu và thách thức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ biển cũng đã được tập trung thảo luận. Bên cạnh đó, các đại biểu đã nêu thực trạng quản lý biển, đảo của Việt Nam, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý biển, đảo hiệu quả trong thời gian tới.

TS. Lê Yên Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên phát biểu tại Hội thảo

Một trong những vấn đề được các đại biểu tích cực tham gia thảo luận là định hướng phát triển khoa học và công nghệ biển trong thời gian tới, cụ thể là những vấn đề mới và trọng tâm cần triển khai nghiên cứu trong Chương trình KC.09/21-30, đặc biệt là các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Chương trình trong giai đoạn tới, chú trọng đến những vấn đề thực sự liên quan đến quản lý biển đảo, phát triển kinh tế và phục vụ cho các hoạt động khác trên biển mà chưa được các chương trình đề án khác quan tâm, những vấn đề quan trọng, cần được đặt hàng thực hiện để giải quyết những nội dung trọng tâm đã đặt ra. 

GS.TS. Trần Đức Thạnh, Viện Tài nguyên và Môi trường biển, trình bày tham luận

Thông qua Hội thảo, công tác triển khai thực hiện Chương trình sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, đáp ứng mục tiêu cảnh báo và dự báo hiệu quả tai biến thiên nhiên và sự cố môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng biển Việt Nam phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời quản lý, điều tra, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển tại các vùng biển và ven biển Việt Nam nhằm phát triển bền vững chuỗi giá trị kinh tế biển.  

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Nguồn: vast.gov.vn

Liên kết website khác