Học viện Khoa học và Công nghệ Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2023

02/02/2023 11:59

Học viện Khoa học và Công nghệ tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2023. Kế hoạch và phương thức tuyển sinh như sau:

  • Thời gian xét tuyển dự kiến từ ngày: 03/04/2023 - 28/04/2023
  • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển
  • Thời gian công bố kết quả xét tuyển và thời gian nhập học: 15/05/2023 - 31/05/2023

Chi tiết thông tin, truy cập vào trang web của Học viện tại đây

Liên kết website khác