Công trình Địa chí Thủy Nguyên được trao giải thưởng thành phố về khoa học và công nghệ lần thứ 2 - năm 2021

11/05/2022 11:59

Sáng 10/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội nghị trao Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và giải thưởng thành phố về khoa học và công nghệ lần thứ 2 - năm 2021.

Năm 2021, thành phố lựa chọn, tôn vinh 5 công trình khoa học và công nghệ tiêu biểu thuộc các lĩnh vực gồm: Khoa học y dược, Khoa học nông – lâm - ngư nghiệp, Khoa học kỹ thuật, Khoa học xã hội và nhân văn. Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và giải thưởng thành phố (tổ chức 5 năm/lần, từ 2017) là dịp biểu dương các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ, với những công trình nghiên cứu có tác động lớn đến đời sống, kinh tế - xã hội của thành phố.

TS. Đoàn Trường Sơn (chủ biên) cùng nhóm tác giả Viện Tài nguyên và Môi trường biển trong lễ trao giải

Trong số các công trình được trao giải thưởng KHCN cấp thành phố lần thứ 2, Công trình Địa chí Thủy Nguyên (do TS. Đoàn Trường Sơn, Hội Khoa học Lịch sử Hải Phòng chủ biên) được trao giải trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn. Đây là  công trình đồ sộ gồm 1156 trang với 06 phần chính, 22 chương và phần Phụ lục. Phần thứ nhất: gồm 4 chương, phản ánh sâu sắc, nêu bật những đặc trưng rất riêng về vị trí địa lý, vị thế và địa chất, địa mạo, đất đai, khí hậu, sông ngòi- thủy văn, thực vật, động vật; dân cư, dân số và lao động của huyện Thủy Nguyên. Phần thứ nhất của của Địa chí Thủy Nguyên có sự đóng góp lớn của các nhà khoa học của Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam như GS.TS.Trần Đức Thạnh; PGS. TS. Nguyễn Văn Quân; ThS. Bùi Văn Vượng; TS. Vũ Duy Vĩnh và TS.Dương Thanh Nghị.

Nguồn: https://www.vast.gov.vn

Liên kết website khác