Thông báo số 2

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Địa lý (1993-2023), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, dự kiến tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế với chủ đề “30 năm Viện Địa lý: đổi mới và phát triền bn vững vào ngày 08 tháng 11 năm 2023.

Mục tiêu của Hội nghị nhằm giới thiệu, trao đổi, quảng bá các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và kinh nghiệm giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước trong sử dụng hợp lý, phục hồi tài nguyên; phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh; phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai và các vấn đề có liên quan.

Theo đề nghị của nhiều nhà khoa học còn rất nhiều bài tham gia chưa kịp gửi lên hệ thống. Để tạo thuận lợi cho các nhà khoa học có thêm thòi gian gửi bài Ban Tổ chức gia hạn thời gian nộp bài đến hết ngày 30/07/2023.

Ban tổ chức Hội nghị trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan lĩnh vực địa lý, ngành Khoa học Trái đất, Môi trường đăng ký viết bài và tham gia Hội nghị này, với các thông tin cụ thể sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị dự kiến:

+ Thời gian: 1/2 ngày, 08/11/2023.

+ Địa điểm tổ chức: Viện Địa lý, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thông tin về việc gửi báo cáo:

+ Gửi tóm tắt báo cáo (theo mẫu trên website http://www.ig-vast.ac.vn) tham dự Hội nghị: Trước ngày 15 tháng 6 năm 2023.

+ Gửi Phiếu đăng ký tham gia Hội nghị và Báo cáo toàn văn (theo mẫu trên website http://www.ig-vast.ac.vn): Trước ngày 15 tháng 9 năm 2023.

+ Tóm tắt, báo cáo toàn văn và đăng ký tham gia theo đường link tại đây hoặc quét QR code

- Kỷ yếu Hội nghị: Các bài viết được thẩm định, biên tập, đáp ứng yêu cầu chất lượng sẽ được đăng trên Tuyển tập Hội nghị có chỉ số ISBN do Nhà xuất bản có uy tín phát hành.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: PGS. TS. Phan Thị Thanh Hằng, Viện Địa lý, phòng 404, A27, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0987709562. Email: scientificconference.IG30@gmail.com

Ban Tổ chức Hội nghị, Viện Địa lý rất mong sự tham gia nhiệt tình, đông đảo của quý vị để Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Địa lý diễn ra thành công tốt đẹp.

Tham khảo Mẫu báo cáo tóm tắt và toàn văn tại đây

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị có thể tải vệ tại đây

Các danh mục khác
Liên kết website khác