PGS.TS.NCVCC. Đào Đình Châm

PGS.TS.NCVCC. Đào Đình Châm

Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng Viện Địa lý

Giới thiệu


PGS.TS.NCVCC. Đào Đình Châm
Bí thư Đảng bộ
Viện trưởng Viện Địa lý
Trưởng phòng Địa lý Biển và Hải đảo
Phó Viện trưởng Viện Địa lý (10/2015-7/2016)
Trưởng phòng quản lý tổng hợp (2012-2015)
 

Giải thưởng khoa học Nguyễn Bỉnh Khiêm (hạng A) về: “Nghiên cứu các giải pháp chống sa bồi luồng tàu và đục nước bãi biển Đồ Sơn”.

Các công trình khoa học tiêu biểu đã công bố:

Sách chuyên khảo:
 

Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Thị Thảo Hương, Đào Đình Châm. 2012. Sa bồi luồng tàu vùng cảng Hải Phòng, nguyên nhân và giải pháp phòng chống. Chuyên khảo, Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội.


Bài báo:


Đào Đình Châm. 1997. Nghiên cứu động thái địa hình và cảnh quan vùng bãi bồi cửa sông Ba lạt phục vụ khai thác hợp lý lãnh thổ ven biển Đồng bằng sông Hồng. Thông báo KH ĐH Sư phạm, ĐHQG Hà Nội.

Nguyễn Văn Cư, Đỗ Xuân Sâm, Nguyễn Thảo Hương, Hoa Mạnh Hùng, Nguyễn Quang Thành, Lê Văn Công, Ngô Lê Long, Hoàng Thái Bình, Đào Đình Châm, Bùi Thị Mai, Lê Đức Hạnh và nnk. 1999. Nghiên cứu nguyên nhân và đề xuất các giải pháp công trình chống xói lở một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Tuyển tập BCKH, Hội nghị KH công nghệ biển toàn quốc lần thứ IV, Hà Nội. Nxb. Thống kê.

Đỗ Xuân Sâm, Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Thị Thảo Hương, Bùi Thị Mai, Hoàng Thái Bình, Đào Đình Châm, Lê Đức Hạnh. 2001. Góp phần nghiên cứu lũ quét vùng Nam Trung bộ bằng phương pháp bản đồ và hệ thông tin địa lý. Tạp chí Khoa học số 1, các khoa học tự nhiên, Trường ĐHSP Hà Nội, Bộ GD & ĐT. Hà Nội.

Nguyễn Văn Cư, Đỗ Xuân Sâm, Hoa Mạnh Hùng, Nguyễn Thảo Hương, Hoàng Thái Bình, Đào Đình Châm, Lê Văn Công, Lê Đức Hạnh, Nguyễn Quang Thành, Bùi Thị Mai. 2002. Xây dựng xêri bản đồ đánh giá ngập lụt tỉnh Thừa Thiên - Huế. . Tạp chí KH số 5, Ngữ văn – Địa lý – Lịch sử. Trường ĐHSP Hà Nội, Bộ GD & ĐT. Hà Nội.

Nguyễn Văn Cư, Đỗ Xuân Sâm, Bùi Thị Mai, Hoàng Thái Bình, Đào Đình Châm, Lê Đức Hạnh. 2002. Ứng dụng phương pháp trắc địa, bản đồ và hệ thông tin địa lý (GIS) nghiên cứu quá trình sạt lở bờ biển cửa sông tỉnh Phú Yên. Tạp chí KH, số 5, Ngữ văn – Địa lý – Lịch sử. Trường ĐHSP Hà Nội, Bộ GD & ĐT. Hà Nội

Đỗ Xuân Sâm, Nguyễn Văn Cư, Hoa Mạnh Hùng, Nguyễn Thảo Hương, Hoàng Thái Bình, Đào Đình Châm, Lê Văn Công, Lê Đức Hạnh, Nguyễn Quang Thành, Bùi Thị Mai, Nguyễn Thái Sơn, Phạm Thế Vĩnh. 2003. Góp phần nghiên cứu quá trình sạt lở bờ biển, cửa sông miền Trung bằng phương pháp trắc đạc - bản đồ và GIS. Tuyển tập các công trình nghiên cứu Địa lý. Nxb. KH&KT. Hà Nội

Đào Đình Châm. 2003. Nghiên cứu hiện trạng, nguyên nhân và dự báo diễn biến một số loại hình thiên tai tỉnh Thái Nguyên. Tuyển tập các công trình nghiên cứu Địa lý. Nxb KHKT. Hà Nội.

Đỗ Xuân Sâm, Nguyễn Văn Cư, Hoàng Thái Bình, Đào Đình Châm, Bùi Thị Mai, Lê Đức Hạnh. 2006. Nghiên cứu xây dựng xêri bản đồ phục vụ cảnh báo lũ quét vùng Nam Trung bộ. Tuyển tập các báo cáo KH, Hội nghị KH Địa lý toàn quốc lần thứ II.  Hà Nội

Đỗ Xuân Sâm, Hoàng Thái Bình, Đào Đình Châm, Lê Đức Hạnh. 2006. Xây dựng hệ thống bản đồ hiện trạng tài nguyên môi trường vùng Bắc Trung bộ. Tuyển tập các báo cáo KH, Hội nghị KH Địa lý toàn quốc lần thứ II.  Hà Nội.

Đào Đình Châm, Nguyễn Văn Cư. 2007. Hiện trạng và nguyên  nhân  xói lở - bồi tụ bờ biển, bồi lấp cửa sông vùng ven biển cửa sông Cửa Việt, Quảng Trị. Tạp chí Khoa học, tập 52, số 4, Trường ĐHSP Hà Nội. Hà Nội.

Đỗ Xuân Sâm, Đào Đình Châm, Lê Đức Hạnh, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Muôn, Nguyễn Quang Minh. 2008. Xây dựng bản đồ tài nguyên và môi trường Việt Nam, tỷ lệ 1:1.000.000 phục vụ nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tuyển tập các báo cáo KH Hội nghị KH Địa lý toàn quốc lần thứ 3. Hà Nội.

Đào Đình Châm, Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Thị Thảo Hương, Nguyễn Quang Minh. 2008. Hiện trạng xói lở - bồi tụ bờ biển, cửa sông và biến động lòng dẫn vùng ven biển cửa sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình. Tuyển tập các báo cáo KH Hội nghị KH Địa lý toàn quốc lần thứ 3. Hà Nội.

Dao Dinh Cham, Nguyen Thai Son, Nguyen Van Cu. 2008. Evaluation estuarine and coastal bathymetry changes of Cua Viet using Digital Elevation Model. Tạp chí KHKT TL & MT, số đặc biệt kỷ niệm 5 năm thành lập Khoa KT bờ biển, Trường Đại học Thuỷ lợi.

Đào Đình Châm. 2008. Ứng dụng mô hình đánh giá chất lượng nước các sông nội thành Hà Nội sau khi được bổ sung nước mặt theo các kịch bản. Tuyển tập các báo cáo KH Hội nghị KH Địa lý toàn quốc lần thứ 3. Hà Nội

Dao Dinh Cham, Nguyen Van Cu. 2009. Research on erosion and deposition processes in central coastal zone of Vietnam and proposal measures for prevention. Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Vol 54, No.6. Hà Nội.

Nguyễn Văn Cư, Đỗ Xuân Sâm,Bùi Thị Mai, Đào Đình Châm, Lê Đức Hạnh, Hoàng Thái Bình, Nguyễn Thái Sơn. Nguyễn Văn Muôn, Nguyễn Quang Minh. 2010. Đánh giá tác động của các công trình dân sinh kinh tế đến sa bồi luồng tàu vào cảng Hải Phòng. Tuyển tập các báo cáo KH, Hội nghị KH Địa lý toàn quốc lần thứ 5. Nxb KHTN&CN.

Nguyễn Văn Cư, Đào Đình Châm, Hoàng Thái Bình, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Quang Minh, Ngô Lê Long. 2010. Hiện trạng và diễn biến quá trình xói lở - bồi tụ vùng ven biển cửa sông Văn Úc – Hải Phòng. Tuyển tập các báo cáo KH, Hội nghị KH Địa lý toàn quốc lần thứ 5. Nxb KHTN&CN.

Đào Đình Châm, Nguyễn Quang Minh. 2010. Nghiên cứu chế độ thủy động lực học khu vực ven biển cửa sông Văn Úc- Thành phố Hải Phòng. Tuyển tập các báo cáo KH, Hội nghị KH Địa lý toàn quốc lần thứ 5. Nxb KHTN&CN.

Lê Thị Kim Thoa, Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Trường Xuân, Đào Đình Châm. 2010. Nghiên cứu biến động bờ biển Hải Phòng bằng công nghệ viễn thám và GIS. Hội nghị KH Kỷ niệm 35 năm Viện KH&CN Việt Nam 1975-2010. Hà Nội

Nguyễn Quang Minh, Ngô Lê Long, Đào Đình Châm. 2013. Nghiên cứu đánh giá chế độ thủy động lực học vùng cửa sông ven biển thuộc hệ thống sông Hồng –Thái Bình . Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường - số Đặc biệt (11/2013).

Đào Đình Châm, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Quang Minh. 2013. Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý trong đánh giá diễn biến bãi bồi ven biển cửa sông cửa Đáy qua các thời kỳ (1966 - 2011). Tạp chí Các Khoa học về Trái đất. ISSN 0886-7187. Hà Nội.

Đào Đình Châm, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Huy Phương. 2013. Research For Evaluating the Development of Coastline in Cua Viet Estuary Over Various Periods by Application of Remote Sensing Technique And Geographic Information System (GIS). The 9th International Conference on Gi4DM Earth Observation for Disaster Management.

Trần Thị Thu Hường và Đào Đình Châm. 2014. Đánh giá chất lượng nước biển ven bờ phục vụ nuôi ngao huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình. Hội nghị KH Địa lý toàn quốc lần thứ VII. TP. Hồ Chí Minh.

Le Trinh Hai; Nguyen An Thinh; Tran Anh Tuan; Dao Dinh Cham; Luu The Anh; Hoang Luu Thu Thuy; Nguyen Manh Ha; Tran Quoc Bao; Le Van Huong; Uong Dinh Khanh; Bui Thi Mai; Phuc Tuan Tong; Quang Hai Truong; Hoang Hai Pham. 2015. Impacts of climate change on agro-ecological landscapes in the coastal area of the Thai Binh province (Vietnam) using the delphi technique. International Journal of Climate Change Strategies and Management; Vol. 7; Iss. 2

Cán bộ khác

Liên kết website khác